The DiamonD Episodes [books 8 – 13]

DiamonD_ BLOOD BC Update- 1 DiamonD_ HOLLYWOOD BC Update - 1

DiamonD_ VEGAS BC Update - 1 DiamonD_ VEGAS Revisited BC Update - 1

DiamonD_ EMPIRE PT. I - 1 DiamonD_ EMPIRE PT. II- 1